Evenemang

Lutherstatyn på torget i Wittenberg

Välkommen till Lutherdagar i Storkyrkan, Stockholm 2016

Tisdag 25/10 kl 18 – 19.30
Reformation och en enda värld – tema för år 2016
Reformationen är spridd över hela världen. I centrum står möjliggörandet av Bibelns ord på folkspråket. Utifrån tanken om Bibeln (One Word) som ska tolkas (One Work) i alla sammanhang och traditioner (One World) bjuder vi in dig som åhörare och tre andra gäster från olika kyrkliga traditioner att göra en interpretation av Johannes 15:16 Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då ska fadern ge er vad än ni ber honom om i mitt namn.

Medverkande Teol dr Göran Agrell, Km Eva Ajaxén, Författare Peter Strömmer
Linus Brängesjö, Equmeniakyrkan
Beryl Lindeman, Södertörnkyrkans Pingstförsamling
Ulf Lindgren, Stockholms Domkyrkoförsamling

Vi bjuder på förfriskningar.

Onsdag 26/10 kl 18 – 19.15
Reformationsårets start – 500 år av reformation. Vad är det jubileet handlar om?Inför Reformationsåret 2017 ges en presentation av Martin Luther och firandet. Dessutom tips och samtal om de olika möjligheter som finns att uppmärksamma detta. Årets upplaga av Dagboken har temat Luther och reformationen samt studievägledning till åtta bordssamtal. Den nya boken Martin Luther som själavårdare presenteras. Musik och smakprov ur den nyskrivna pjäsen Martin Luther – frihetens profet. Kom och smaka på Reformationsåret!

Medverkande Teol dr Göran Agrell, Författare Peter Strömmer
Göran Lomaeus, Dagbokens förvaltare och redaktör, Karin Löfgren, diakon Skarpnäck, Erik Danielsson, lutaspelare och skådespelare från pjäsen Martin Luther – frihetens profet.

Arangörer: Sensus, Stockholms Domkyrkoförsamling, Ersta Sköndal högskola, lutherinfo.se
Mer information: www.svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling

Luthertriptyk på turné i Sveriges kyrkor

SolaScripturaNySolaGratiaNySolaFideNy

Luthertriptyken av ikonograf Christina Lundström har startat sin resa genom Sveriges kyrkor. Den visar Martin Luther i tre faser av hans liv och speglar hans utveckling på Livets väg. Luthertriptyken bokas genom ikonograf Christina Lundström på ikonograf.se@gmail.com
Se hemsida: www.ikonograf.se

Luthersamtal i Storkyrkan, Stockholm, Våren 2016
Bortom det goda och det onda

Utforskande föreläsningar och samtal om etik
Storkyrkosalen, Stortorget 1, ingång Trädgårdsgatan 9,  söndagar kl 13.00–14.30. Ingen kostnad. Ingen föranmälan. Samtalsledare: Normunds Kamergrauzis.

7/2 Radarparet Luther och Melanchthon
Ett veritabelt radarpar förenat i djup vänskap och i konstruktiv teologisk och organisatorisk samverkan för att ge röst och utrymme för en nyvunnen evangelisk tolkning av kristen tro. I föredraget ligger huvudvikten vid samarbetet mellan de båda männen och vid frågan vilken relevans de då diskuterade problemen har för nutida luthersk teologi och förkunnelse.
Ragnar Holte, professor emeritus, Uppsala.
OBS! I Själakoret, Storkyrkan

20/3 Mannen som blev en epok. Om Martin Luther
Bo Larsson, teolog, försöker svara på frågan hur det kunde komma sig att en enda människas själanöd kom att bilda en ny kyrka, en kyrka som fortfarande efter 500 år bär den mannens tankar vidare.
Bo Larsson, professor och stiftsprost, Stockholm.

3/4 Att trycka och mångfaldiga: Guds yttersta gåva till mänskligheten
Luther använde sig av boktryckarkonsten för att på ett kreativt sätt propagera sina åsikter. Av speciell betydelse blev de små tillfällighetspublikationerna. I den myllrande reformationstiden visade sig att ju snabbare och tillfällig information var, desto lättare var den för människor att ta till sig.

Janis Kreslins, fil. dr., förste bibliotekarie på Kungliga biblioteket, Stockholm.

Läs mer: https://svenskakyrkan.se/stockholmsdomkyrkoforsamling/bortom-det-goda-och-det-onda

Ekumeniskt möte i Lund 31 oktober 2016
För första gången någonsin samlas lutheraner och katoliker för att högtidlighålla minnet av reformationen. Lutherska världsförbundet och Vatikanen bjuder in till mötet och Svenska kyrkan i samarbete med Katolska kyrkan i Sverige och Sveriges Kristna Råd står för värdskapet. Mötet genomförs med påvens närvaro.
Mötet i Lund anknyter till Reformationsjubileet Luther2017 som uppmärksammas över hela världen. Bakgrunden till mötet är den ekumeniska process som pågått i decennier mellan lutheraner och katoliker och som bland annat tar sitt uttryck i dokumentet Från konflikt till gemenskap (2013): From Conflict to Communion – Lutheran–Catholic Common Commemoration of the Reformation in 2017. https://2017.lutheranworld.org/content/conflict-communion-lutheran%E2%80%93catholic-common-commemoration-reformation-2017-131 

Svenska kyrkan är bland de största av 145 medlemskyrkor över hela världen i Lutherska världsförbundet. Det bildades 1947 i Lund och firar 70-årsjubileum 2017.

Läs mer om mötet i Lund: www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1289513

Lutherdagar i Storkyrkan, Stockholm 21 – 26 oktober 2015
Lutherdagar i Storkyrkan 2015
Din Luther: Reformation – Bild och Bibel

Vädersolstavlan

Onsdag 21 oktober
18.00 Bilden som upprör och berör. Om vädersolar, reforma­tion och renässans.
Göran Agrell, präst och Lutherkännare

Torsdag 22 oktober
18.00 När Bibeln går i taket – konstvandring i Tyska kyrkan, S:t Gertrud,
Svartmangatan 16
Göran Agrell, kyrkoherde Susanne Blatt

Lördag 24 oktober
13.00 Nöden och nåden
Orgelimprovisationer över Lutherkoraler. Bilder av Lucas Cranach d.ä.
Mattias Wager, orgel; Göran Agrell

Söndag 25 oktober 21 e. tref.
11.00 Högmässa
Kristina Ljunggren, Stockholms domkyrkokör

13.00 Konst som förändrade kraft i kyrka och samhälle
Storkyrkosalen, Trädgårdsgatan 9
Kristina Ljunggren med gäst

Måndag 26 oktober
18.00 Bild och Bibel
Biskop Eva Brunne med gäster
Se separat program nedan.

Temadag om Reformation – Bild och Bibel i Stockholm 26 oktober 2015
Bild och Bibel
Bilden har en förmåga att gripa tag i oss då orden inte verkar.
Dagligen möter vi bilder från hela världen som berör oss på olika sätt.

Denna kväll talar vi om bildens betydelse idag och genom historien. Reformationen betydde att också bilder blev medel för förkunnelse av vad evangelisk tro betyder. Det ger oss anledning att tänka över bildens makt och hur vi ska handskas medvetet och kritiskt med bilder.

Vi får lyssna till en personlig reflektion kring de konstverk som deltagarna i panelen väljer att lyfta, konst som finns i Storkyrkan.
Göran Agrell ger oss bakgrundskunskap om bildens betydelse för reformationen.

Välkommen till ett samtal om bildens betydelse för reformationen!
Måndag 26 oktober kl 18 Storkyrkan, Stockholm
Medverkande
Biskop Eva Brunne, Stockholms stift
Caroline Krook, biskop emerita
Karin Nyberg – Fleisher, tidigare kultursekreterare i Svenska kyrkan
Elsa Solvin, studerande och Göran Agrell, teol.dr.

Ingen anmälan krävs. Har du frågor kring kvällen kan du mejla eva.ajaxen@svensakyrkan.se eller ringa 08 – 588 697 98.

I Stockholm genomförs ett arrangemang årligen i Storkyrkan fram till jubileumsåret 2017 av Stockholms stift, Sensus, Ersta Sköndal högskola och Lutherinfo.se.

Svenska kyrkan i Umeå reser i Luthers fotspår
Kyrkorådet i Svenska kyrkan i Umeå bjuder in anställda och förtroendevalda att resa till Tyskland och gå i Luthers fotspår. Det är en rese- och fortbildningssatsning som förenar resans nöje med fortbildningens nytta. Syftet är att få nya intryck och ny kunskap samt att få tid att reflektera och samtala om vad det innebär att vara och verka i en luthersk kyrka med rötter till reformationens idéinnehåll. Lika viktigt är att forma resegrupper med deltagare från olika församlingar och upptäcka mer av varandra. Resorna omfattar sammanlagt ca 280 personer vid fyra tillfällen under 2015 och 2016. Resorna leds av Kenneth Nordgren och Lisa Tegby. Resandet förbereds med bokläsning och fyra programtillfällen:
8 mars kl 15, Umeå stads kyrka
Teologiska rummet med Göran Agrell: “Luthers betydelse”.
19 mars kl 19, Backengården
Peter Strömmer: “Att resa i Luthers fotspår”.
12 april kl 15, Umeå stads kyrka
Teologiska rummet med Elisabeth Gerle: “Luthers(k) etik”.
16 april kl 19.30, Umeå stads kyrka
Föreställningen “Luther – död eller levande” med Per Ragnar.

Luthersatsning i Örebro
Svenska kyrka i Örebro satsar på studiecirklar, föreläsningar, bordssamtal och resa inför Reformationsjubileet Luther2017.

Studieserie om Luther hösten 2014 och våren 2015
I studiesatsningen “Nyfiken på Martin Luther” följer vi hösten 2014 och våren 2015 Luthers spår. Du hittar alla församlingars arrangemang listade här på webben – välkommen på ett eller alla. Vi tar ut en avgift vid de flesta arrangemangen och föranmälan krävs i vissa fall. Du anmäler dig till respektive kursledare.​

Gemensam resa till Wittenberg i maj 2015 
Den stora finalen på studieserien är en gemensam bussresa till Wittenberg den 25-30 maj 2015, där du som deltagit i en eller flera studiecirklar har förtur. Kostnaden för resan är för närvarande 5 700 kronor, men den summan kan komma att ändras. I priset ingår allt utom några luncher.

Vill du veta mer? Frågor om studieserien och resan besvaras av Jens Frandsen, tfn 019-15 47 87 eller e-post

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/orebro/luther

Temadag om reformation och politik i Stockholm 6 november 2014

DSCN3867[1]

Svenska kyrkan som politisk aktör eller inspiratör?
Ska kyrkan agera i politiska frågor eller hålla sig utanför det politiska samtalet?
Vilken betydelse har kyrkan för den politiskt ansvariga individen?
När förväntas kyrkan agera och i vilka frågor?
Vilken betydelse har reformatorisk teologi i detta sammanhang?

Det var frågorna under ett samtal om kyrkans roll i det politiska livet i Storkyrkan, Stockholm, torsdag 6 november 2014. De medverkande var: inledare -teol dr Göran Agrell, samtalsledare -Maria Södling, ärkebiskopens och generalsekr:s sekretariat Svenska kyrkan, medverkande -biskop Eva Brunne, Stockholms stift; Sofia Camnerin, biträdande kyrkoledare Equmeniakyrkan; Martin Smedjeback, Ickevåldssmedjan; Stefan Attefall, tidigare civil- och bostadsminister. Det blev djupgående samtal om tro, kyrka, teologi, luthersk tradition, politik och engagemang.
Se själv: www.youtube.com/watch?v=6zjq0gG3W18&feature=youtu.be

I pausen bjöds det på kaffe och Gustav Adolfsbakelser, dagen till ära!
Det var också försäljning av böcker och souvenirer.

År 2017 firar de lutherska kyrkorna reformationsjubileum. Det är då 500 år sedan reformationens startpunkt. Fram till detta jubileum har varje år ett tema och årets tema är Reformation och politik. Reformationen har förändrat teologi och kyrka, samhälle och politik. I Stockholm genomförs ett arrangemang årligen i Storkyrkan fram till jubileumsåret av Stockholms stift, Sensus, Ersta Sköndal högskola och lutherinfo.se.

Seminarier om Reformation och politik samt Luther och musiken under politikerveckan i Almedalen, Visby 2014 

Svenska kyrkan som politisk aktör eller inspiratör?
Onsdag 2 juli 10:00–11:00
Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2

Ska kyrkan agera i politiska frågor eller hålla sig utanför?
Vilken betydelse har kyrkan för den politiskt ansvariga individen?

Arrangör: Svenska kyrkan och Sensus
Medverkande: KG Hammar, ärkebiskop emeritus, Svenska kyrkan. Göran Agrell, teol dr och präst, Svenska kyrkan, Marie Demker, professor i statsvetenskap, Göteborgs universitet.
Moderator: Maria Södling, teol dr, Svenska kyrkan.

Luther, musiken och samhället
Onsdag 2 juli 15:30–17.00
Plats: S:ta Maria domkyrka, Västra Kyrkogatan 2

Om klagan och jubel i Luthers psalmer, lyssna och sjung med! Hur kan musiken hålla ihop ett samhälle? Musiken kan vara den bästa tröst för den bedrövade.
Arrangör: Svenska kyrkan och Sensus studieförbund
Medverkande: Göran Agrell, teol dr och präst, Svenska kyrkan, Peter Strömmer, präst, Svenska kyrkan, Alma Hedlund, kyrkomusiker, Visby domkyrkoförsamling.

Vad innebär det att vara lutheran idag?

Carl-Axel Aurelius kommer till Visby.

Carl-Axel Aurelius kommer till Visby. Göteborgs förra biskop, Lutherforskaren Carl Axel Aurelius, föreläser om Martin Luther.

Torsdag 10 oktober kl 18.00 2014 kommer Carl-Axel Aurelius till Församlingshuset, Visby domkyrka. Han kommer att tala om vårt Lutherska arv. Detta som ett led i förberedelserna inför reformationsjubileet 2017. Men finns det verkligen något att fira? Har vi ett arv värt att fira och vari består det i så fall? Ja, svar på dessa frågor lär du få vid detta tillfälle.
Fri entré men kollekt tas upp och naturligtvis kommer kaffe att serveras.

Temadag om reformation och tolerans i Stockholm 15 oktober 2013
Synen på människan och vikten av en levande och tolerant dialog har förändrats radikalt genom åren. Idag vill vi måna om respekt och dialog mellan trosuppfattningar.
Hur är vår tolerans i förhållande till andra religioner?
Hur påverkar denna utveckling vår tro?
Hur kan dialogen leda oss till en fördjupad tro?

Reformationens inflytande förändrade teologi och kyrka, samhälle och politik.
Hur såg Martin Luther egentligen på religionsdialog?
Var det ens möjligt på 1500-talet?
Hur ser de lutherska kyrkorna på religionsdialog?
Vilka möjligheter finns på 2000-talet?

Aug2013-Feb2014 040

 

 

 

 

 

 

 

Oddbjörn Leirvik, professor för interreligiösa studier vid teologiska fakulteten i Oslo, föreläste över rubriken Luthersk teologi i förhållande till andra religioner.
Därefter följde ett samtal om tro och tolerans med Are Kaspersen, prästkandidat; professor Oddbjörn Leirvik; Sebastian Selvén, teologistuderande, Judiska församlingen; Fazeela Selberg Zaib, muslimsk debattör (förhindrad att delta); Jessica Schedvin, Förenade Humanister. Samtalet leddes av Helene Egnell, Centrum för religionsdialog, Stockholms stift.

Temadagen arrangerades i Storkyrkan av Svenska kyrkan i Stockholms stift, Sensus, Ersta Sköndal högskola, lutherinfo.se och Centrum för religionsdialog, Stockholms stift. Den var ett led i förberedelserna inför Reformationsjubileet Luther2017 och följde årets tema Reformation och tolerans.

Forskardagar i Uppsala om luthersk teologi 8 – 10 oktober 2013
Svenska kyrkans forskningsenhet och Teologiska institutionen vid Uppsala universitet inbjuder till Svenska kyrkans forskardagar 8 – 10 oktober 2013 i Uppsala. Rubriken är Remember the past – living the future. Lutheran tradition in transition. Inbjudan att bidra till ett av de åtta temana går ut 15 mars. Föreläsare blir bland andra Kirsi Stjerna, USA; Christoph Schwöbel, Tyskland och Vitor Westhelle, Tyskland. Mer info: www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=583575

Seminarium om Luthers psalmer och luthersk psalmtradition i Lund 22 april 2013 Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR) i Lund vill bidra till en kommande reflektion över vad Luthers psalmer och luthersk psalmtradition betytt för svensk kristenhet och samhälle och vilka möjligheter äldre tiders texter och musik kan ha i dag. CTR inbjuder därför till ett seminarium på temat Martin Luthers psalmer i svensk tradition – ett funktionellt perspektiv måndagen den 22 april 2013 på Centrum för teologi och religionsvetenskap, Allhelgona kyrkogata 8 i Lund, rum 118 (i entrén), kl. 10.15–16.

Program
10.15–10.30 Introduktion Anders Jarlert
10.30–12 Luthers psalmer introducerade
10.30–11.00 a/ Spridning och de första översättningarna: vilka, vem, och varför? Sven-Åke Selander
11.00–11.30 b/ Från psalmsång i koret till hela församlingens sång. Folke Bohlin
11.30–12.00 c/ Två Lutherpsalmer i tre text- och tondräkter Lars Eckerdal

12–13.15 Lunch

13.15–14.15 Lutherpsalm i svensk lutherdom
13.15–13.35 a/ Lutherpsalm i folklig tradition. Sven-Åke Selander
13.35–14.15 b/ Sångtraditionen kring Lutherpsalm. Inlägg och musikillustrationer från Svenskt Visarkiv. Margareta Jersild

14.15–14.45 Kaffe

14.45 –15.50 Luthers psalmer omvärderade
14.45–15.30 Att översätta/bearbeta Luthers psalmer. Strategier hos Olov Hartman och Anders Frostenson. Per Olof Nisser
15.15–15.50 Drömmen om rytmisk koral. Karl-Johan Hansson
15.50–16 Sammanfattning Anders Jarlert

Programmet bygger på omväxlande information, sång och samtal/diskussion.
Lunch sker individuellt på egen bekostnad. CTR bjuder på eftermiddagskaffe.
Ingen föranmälan. Välkomna!
Anders Jarlert, professor i kyrkohistoria, prefekt CTR
Mer info: www.hymnologi.com/2017-ar-det-stora-jubileumsaret-for-martin-luther-och-reformationen/

Luther – död eller levande, gestaltad av Per Ragnar

I föreställningen Luther – död eller levande vänder skådespelaren och författaren Per Ragnar upp och ner på bilden av reformatorn, bibelöversättaren och själasörjaren Martin Luther.
Fram träder en man med humor, livsglädje och varm omsorg om andra, liksom en man som kämpade med sin Gud, med sin tro och sina tvivel.

Per Ragnar är känd som författare, folkkär skådespelare, lyriker, regissör, TV-producent, programledare med mera. Han har skrivit över tjugo böcker varav boken Luther – död eller levande (Verbum 2000) är upphovet till denna gestaltning med samma namn.
Efter fyra års umgänge med Luther fann jag en man med båda fötterna på jorden och huvudet i himlen berättar Per Ragnar.
Våren 2013 spelades denna ständigt aktuella föreställning för tvåhundrade gången.

I programmet ingår orgelmusik komponerad av domkyrkoorganisten i Storkyrkan i Stockholm, Mattias Wager. Orgelmusiken framförs här av Patrik Sandin. Patrik är organist i Ersta kyrka i Stockholm, lärare på Kungliga Musikhögskolan och en efterfrågad sångsolist i såväl Sverige som utomlands.
Speltid cirka 55 minuter.

Läs mer om gestaltningen och boka en egen föreställning: www.luther-2017.se

Temadag om reformation och musik i Solna församling, Stockholm  med seminarium, workshops och konsert
Lördagen 9 mars 2013 hölls en temadag med titeln Luther och musiken i Kyrkans Hus i Solna församling,Stockholm. Den var ett led i förberedandet inför Reformationsjubileet Luther2017 med 2012 års tema Reformation och musik.

DSCN0138

Under parollen Sjung! – Lär! – Lyssna! bjöds det på både seminarier och konsert. Kyrkoherde Johan Engvall inledde dagen och teol dr Göran Agrell föreläste om psalmsångens betydelse för Luther och i luthersk tradition. Han påvisade också hur Luthers texter ändrats genom den svenska psalmhistorien utifrån rådande teologiskt klimat.

DSCN0146

Kaffe och smörgås serverades och därefter var det workshops kring Luthers psalmer Vår Gud är oss en väldig borg och Från himmelens höjd.
Peter Strömmer föreläste om Reformationsjubileet Luther2017 och dagen avslutades med en konsert under ledning av kyrkomusiker Alwar Almkvisth med kören Solna Vox, stråkkvartett, orgel och sångsolister. Där framfördes bland annat Alwar Almkvisths kantat över Vår Gud är oss en väldig borg; Unser Gott ist eine Feste Burg.

DSCN0186

Arrangörer var Solna-akademien – Svenska kyrkan i Solna, Sensus och lutherinfo.se. Evenemanget samlade ett sjuttiotal medverkande.

Temadag om reformation och musik i Stockholm 22 oktober 2012

”Jag älskar musiken…
…för den är en gåva från Gud och inte från människor, den gör hjärtan glada, den driver bort djävulen och den bereder oskyldiga fröjd. Därutöver förgår vrede, begär och högmod. Musiken ger jag den främsta platsen näst efter teologin. Martin Luther

Måndag 22 oktober 2012 hölls en temadag i Storkyrkan, Stockholm under rubriken Kom och sjung tillsammans! En dag om psalmsång som förkunnelse och bön.  En anledning till detta är att vi 2017 firar reformationsjubileum. Fram till dess har varje år ett särskilt tema och 2012 års tema är Reformation och musik.
Reformationens inflytande förändrade teologi och kyrka, samhälle och politik, bildning och musik. Från början var reformationen också en sjungande rörelse. Den nya tron kom till uttryck i sånger och sedan dess är den evangeliska kyrkan en sjungande kyrka.
Under denna eftermiddag i Storkyrkan fick deltagarna lära känna Luthers relation till musiken men samtalade också om musikens betydelse i vår kyrka idag. Det var föreläsninger och psalmsång i en härlig blandning. Ett sjuttiotal personer fick bland annat sjunga och dansa Lutherpsalmen 387 Jesus Kristus är vår hälsa under ledning av Storkyrkans musiker Gary Graden (sång/trumma) och Mattias Wager (orgel).

Göran Agrell föreläste om Luthers relation till musiken där han bland annat gav en historisk bakgrund och påpekade att Luther var ekumenisk i sina kontakter med olika kompositörer. Per Harling samtalade om Psalmsång i Luthers anda. Han gav många exempel på den lutherska psalmsångens framväxt både med ord och sång. Bland annat framhöll han att Luther utgick från Bibeln i sitt psalmskrivande och att reformatorerna knöt an till det som var igenkänningsbart hos folket. Ylva Eggehorn talade om Sångerna som sjunger oss. I poetisk anda lotsade hon deltagarna genom olika tankar kring psalmdiktandet. Hon talade också om “ofrivilliga psalmdiktare”, bland annat henne själv! Ylva Eggehorn tipsade också om att lyssna till danskarna när det gäller psalmsången där det utgivits ca 150 psalmböcker eller liknande sedan 1700-talet.

Därefter följde ett panelamtal om psalmsångens överlevnad. Mattias Wager samtalade med Anna Pihl Lindén, Per Harling och Gary Graden. Bland annat påpekades att psalmsångens framtida möjligheter kan finnas i barn- och konfirmandarbetet, kyrkokörernas stora engagemang, det folkbildande i att få mer kunskap om sig själv och sin röst och att våga hålla fram den stora glädjen!

Stockholms biskop Eva Brunne inledde och avslutade eftermiddagen och framhöll vikten av att få sjunga på sitt eget språk och att känna igen det man sjunger. Hon hoppas också på att kunna bjuda in till en motsvarande Lutherdag 2013 då temat är Reformation och tolerans. Inför 2014 planeras seminiarier med vänstiftet i Dresden under det årets tema Reformation och politik. Det blir seminarier både i Tyskland och i Sverige. Biskopen framhöll också en önskan och ett hopp om att reformationsjubileet 2017 särskilt uppmärksammas i Stockholm och i Storkyrkan då reformationen i Sverige startade där!
Arrangörer var Sensus, Stockholms stift, Ersta Sköndal högskola, Stockholms domkyrkoförsamling och lutherinfo.se.

Luther2017LogaSvensk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *