Välkommen

Luther2017 – reformationsjubileum och Lutherdecennium

Luther2017LogaSvenskÅr 2017 firas reformationsjubileum med anledning av att det var 500 år sedan Luther (troligen) spikade upp sina 95 teser mot avlaten på Slottskyrkans dörr i Wittenberg på kvällen 31 oktober 1517. Detta kommer att firas stort i Tyskland och den övriga lutherska kyrkvärlden. I Tyskland firar man redan med ett Lutherdecennium (Lutherdekade), alltså tio år i förväg med ett tema för varje år. I år är temat “Reformationen och en enda värld”. Lutherska Världsförbundet i Tyskland (LWB) och de evangeliska kyrkorna i Tyskland (EKD) samarbetar kring Lutherjubileet. Läs mer på dessa sidor eller gå in på www.luther2017.de

Startskottet för reformationen brukar anges som den 31 oktober 1517. Luther hade då kommit i kontakt med försäljningen av påvekyrkans avlatsbrev vilka han tyckte inte hade fog för sig utifrån Bibeln. Luther inbjöd till en disputation över avlaten och formulerade 95 teser mot avlaten. Se Luthers 95 teser.
Enligt traditionen spikade Luther upp sina teser på dörren till Slottskyrkan i Wittenberg. Denna kyrka fungerade som samlingssal för universitetets större samlingar och festligheter. Kyrkans dörr användes som anslagstavla, så det var inte så konstigt med det. I efterhand har man spekulerat i om Luther överhuvudtaget spikat upp sina teser på kyrkdörren men de senaste teorierna menar att det gjordes på “kyrkornas dörrar” i Wittenberg, alltså även Stadtkirche S:t Marien. Teserna var avfattade på latin men översattes till tyska och fick stor spridning bland allmänheten. Själva disputationen blev aldrig av då det inte kom någon!

Vi menar att Luthers spikande av de 95 teserna mot avlatshandeln 1517, som troligen skedde på dörren till Schlosskirche i Wittenberg, är värt att fira. Till saken hör att det brev till Luthers kardinal, daterat den 31 oktober 1517, som satte igång den process som blev reformationen, finns i original på Riksarkivet i Stockholm.

I Tyskland förbereds detta firande med en så kallad Lutherdekade (Lutherdecennium) 2008-2017 – och vi hoppas att det kan ske också i Sverige. Vart och ett av Lutherdecenniets tio år har ett särskilt tema, som tas upp i föreläsningar, seminarier, gudstjänster och andra evenemang. Se Lutherdecenneiet.

Hittills har man 2008 firat att det var 500 år sedan Luther 1508 kom till Wittenberg över floden Elbe, 2009 att det var 500 år sedan Calvin föddes 1509 – kanske protestantismens största namn utanför Tyskland – och 2010 att det var 450 år sedan Philipp Melanchthon dog – han var Luthers närmaste man och kallades “Tysklands lärare” eftersom han grundlade Nya tidens utbildning och bildning i Nord- och Västeuropa.
År 2011 hade temat Reformation och frihet. Se Reformation och frihet 2011.

Luthers skrift Om en kristen människas frihet, central för detta tema, finns nu nyutgiven på Verbums förlag:
http://webshop.verbumforlag.se/52633823-product 

Läsning av och samtal utifrån den ger god grund för arbete med detta tema.

År 2012 hade temat Reformation och musik. Se Reformation och musik 2012.
År 2013 hade temat Reformation och tolerans. Se  Reformation och tolerans 2013.
År 2014 hade temat Reformation och politik. Se Reformation och politik 2014.
Föregående år hade temat Reformation – bild och Bibel. Se Reformation – bild och Bibel 2015.

Innevarande år har temat Reformationen och en enda värld. Se Reformationen och en enda värld 2016.

Texten Perspektiv anger en rad tankar om reformationens betydelse för kyrka, samhälle, kultur och bildning som man kan ta upp i ett vidare arbete kring reformationsjubileet.

Vill du veta mer om firandet i Sverige, Tyskland och andra länder, se Länkar.

Vill du veta mer om Martin Luther, gå in på vår systersajt www.lutherinfo.se