Lutherdecenniet

Temaår inom Lutherdecenniet 2008-2017Luther2017LogaSvensk

( Övers av Göran Agrell av broschyren Themenjahre der Lutherdekade 2008-2017. Utgiven av Office of the Evangelical Church in Germany. “Luther 2017 – 500 Years of Reformation” and Office “Luther 2017” c/o Luther Memorials Foundation of Saxony-Anhalt).

2008 – Öppnande av Lutherdecenniet

2009 – Reformation och bekännelse
Calvin 500 år efter hans födelse.
Teologiska deklarationen i Barmen för 75 år sedan.

2010 – Reformation och bildning
450-årsdagen av Melanchthons död, han som kallas “Tysklands lärare” ger anledning ta upp reformationens impulser till bildning: bildningens demokratisering, enheten av tro och bildning och grundandet av allmänbildning.

2011 – Reformation  och frihet
Den myndiga kristna människan står i centrum för reformationen. Med dopet förbinds alla troendes allmänna prästadöme. Friheten i livet under Guds ord  och solidariteten i förhållandet till medmänniskan är de båda polerna i den  reformatoriska friheten.

2012 – Reformation och musik
Reformationen lade en av grundstenarna till den europeiska musikkulturen. Kompositörer som Bach, Schütz, Telemann och Händel men också Thomaskören i  Leipzig är exempel på detta. Det gäller att hålla denna rika tradition levande och utifrån den pröva nya vägar.

2013 – Reformation och tolerans
Ekumenisk gemenskap utan nationell eller konfessionell begränsning – detta vill Lutherdecenniet ta upp 450 år efter avslutningen konciliet i Trient och formulerandet Heidelbergkatekesen liksom 40 år efter Leuenburgerkonkordin, som är vittnesbörd om inomprotestantisk ekumenik. Då skall dock inte reformationens intoleranta sidor förtigas.

2014 – Reformation och politik
Överhet och myndighet, tro och makt, samvetsfrihet och mänskliga rättigheter – det är temata för reformationen och inte minst idag, som förtjänar en bred diskussion i kyrka och samhälle.

2015 – Reformation – bild och Bibel
Med anledning av 500-årsdagen av Cranach den yngres födelse riktas blickarna mot reformationstidens konst. Reformationen var också en mediarevolution. Ett nytt språk i ord och bild uppstod. Vilka bilder finner tron idag och hur kan budskapet förmedlas pånytt genom olika medier, i ord och bild?

2016 – Reformationen och en enda värld
Från Wittenberg gick reformationen ut i hela världen Över 400 milj protestanter över hela världen förbinder sin andlighet och religiositet med reformatorisk tro. År 2016, på tröskeln till reformationsjubileumsåret, står de globala aspekterna på reformationen och des följder i centrum.

2017 – Reformationsjubileum
Under detta år – 500 år reformation – står Luthers upptäckt av “rättfärdiggörelse av tro” i centrum och kommer firas över hela världen med kyrkliga och kulturella arrangemang och möten och stora utställningar – Lutherdecenniets höjdpunkt men inte slutet på mötet med Luthers liv och verk.


Lutherrosen, Luthers
“vapen” och signatur

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *