Nyheter

Ovanstående blad hittades i en bok som tillhört Luthers medhjälpare Philipp Melanchthon. Teckningen föreställande den gamle Luther lär vara gjord av en av hans studenter men Melanchthon skrev dit, efter Luthers död; Et Mortuus Vivit – Fast han är död så lever han. Efter närmare 500 år känns det därför spännande att kunna presentera nyheter med anknytning till Luther! 

Ny bok om Luther som själavårdare

Göran Agrell och Karin Löfgren, som är diakon i Skarpnäcks församling, har tillsammans givit ut en bok som heter Martin Luther som själavårdare (Themis förlag).
Boken tar upp Luther som själavårdare via ett antal av hans själavårdande brev, som även finns med i nyöversättning. Dessutom behandlas Luthers syn på kallelsen och bönen med hjälp av nyöversatta texter. Boken är ett samarbete med Skarpnäcks församling och finns hos: www.themisforlag.se

Samtalsguide till boken I Luthers fotspår
Nu finns det en samtalsguide till boken I Luthers fotspår – en resebiografi.
Samtalsguiden är utarbetad av Eva Ajaxén och Ulrika Jonsson hos Sensus studieförbund. Den finns att ladda ned gratis hos: www.sensus.se/luther
Ett bra sätt att arbeta med Luther och Reformationen inför Reformationsjubileet Luther2017!

LutherfotspårFramsida

Så satsar Svenska kyrkan på Reformationsåret 2017
Pressmeddelande • 2015-05-05 15:29 CEST

2017 är det 500 år sedan Martin Luther enligt traditionen spikade upp sina 95 teser på porten till Slottskyrkan i Wittenberg. Det blev starten på reformationen – en av historiens mest dramatiska omvälvningar. Reformationsåret 2017 kommer att uppmärksammas i många länder. Kyrkostyrelsen har i dag satt ramarna för Svenska kyrkans satsningar under året.
Stora arrangemang som kyrkostyrelsen lägger särskilda resurser på är Teologifestivalen i Uppsala i februari, Världens fest i Västerås i juni, som denna gång fått namnet “Världens Luther”, och Reformationsveckan i slutet av oktober, som kulminerar då reformationsdagen 31 oktober firas i landets domkyrkor. Reformationsåret kommer också att märkas på Svenska kyrkans Se människan-scen under bok- och biblioteksmässan i Göteborg i september. Mycket kommer också att hända i kyrkans stift och församlingar under året.

Ett mål med Svenska kyrkans satsningar är att allmänheten ska få mer kunskap om och förståelse för luthersk teologi och vad den har bidragit till i den svenska samhällsutvecklingen – hur den exempelvis har främjat läskunnighet och folkbildning, säger Cristina Grenholm, kyrkosekreterare i Svenska kyrkan.
– Vi ska lyfta fram viktiga reformatoriska begrepp som nåd, rättfärdiggörelse, evangelium och förlåtelse, och hur de kan förstås och bli relevanta för dagens människor.
– Vi vill också visa på reformationens teologi som en resurs i dag, i det mångkulturella samhället. Luther betonade den allmänna etiken, att alla människor har en moralisk kompass. Gud verkar på många sätt, inte bara genom kristna.

En förhoppning är också att kunna nyansera den ofta negativa bild av Luther som finns i Sverige, fortsätter Cristina Grenolm.
-Vi vill visa att han betonade sådant som individens frihet och ansvar, hur han myndigförklarade och uppmuntrade alla att tänka själva också i trosfrågor.
– Men vi ska heller inte blunda för Luthers problematiska sidor. Vi kommer exempelvis att belysa hans antisemitism och hur den har påverkat kyrkans relation till judendomen. Det blir också ett tillfälle att kritiskt belysa vår egen historia, säger Cristina Grenholm.
Under 2017 kommer det ekumeniska perspektivet att vara tydligt närvarande, ett samarbete kommer att ske med Sveriges kristna råd, som samlar alla stora kyrkoriktningar.

Ett gemensamt dokument har också tagits fram av lutheraner och katoliker inför 2017. Dokumentet, med namnet Från konflikt till gemenskap är ett underlag för samtal mellan Svenska kyrkan och Romersk-katolska kyrkan i Sverige. Det är också en grund för gemensamma arrangemang mellan de båda under 2017.
Efter kyrkostyrelsens beslut i dag startar nu detaljplaneringen av projektets olika delar. Ett arbete påbörjas också med att ta fram inspirationsmaterial till Svenska kyrkans församlingar. Så snart som möjligt ska också ett nationellt kalendarium över händelserna under 2017 öppna.

Svenska kyrkans hemsida om reformationsjubileet i Sverige: www.svenskakyrkan.se/reformationsjubileum2017 

Världsutställning i Wittenberg 2017

logo-r2017
De tyska evangeliska kyrkorna, EKD, och de tyska evangeliska kyrkodagarna, DEKT, samarbetar inför Reformationsjubileet Luther2017 under namnet “reformation 2017”.
Samarbetet består av den världsutställning som ska ske i Wittenberg under jubileumsåret 2017. Dessutom uppmärksammas olika orter i Europa inför jubileet, konfirmand- och ungdomsarbete, de tyska kyrkodagarna 2017 med en festgudstjänst i Wittenberg 28 maj 2017.
Samordnare för 500 – årsjubileet inom Svenska kyrkan
Nu finns det en samordnare inför reformationsjubileet Luther2017 på Svenska kyrkans nationella nivå. Hon heter Mariette Manktelow och nås enligt nedanstående uppgifter.

Mariette Manktelow
HANDLÄGGARE ‘REFORMATIONEN 500 ÅR’
SEKRETARIATET FÖR TEOLOGI OCH EKUMENIK
E-POST: mariette.manktelow@svenskakyrkan.se
TELEFON MOBIL: 0725-730382

Svenska kyrkan
KYRKOKANSLIET
POSTADRESS: 751 70 Uppsala
BESÖKSADRESS: Sysslomansgatan 4
TELEFON: 018-16 95 00
www.svenskakyrkan.se

Luthertema i Västerås stifts Magasin
Västerås stifts Magasin kopplar denna gång samman nuet med Martin Luther och
reformationen. För en organisation som Svenska kyrkan med sin långa historia är
ett sådant perspektiv naturligt. Höstens tre fortbildningstillfällen för präster har
haft temat Luther pro me. Luther för mig är också ämnet för biskopens föreläsning
vid dessa fortbildningar. Den finns nu att läsa i magsinet.
En annan av föreläsarna var Karin Johannesson, lektor i religionsfilosofi. Artikeln
om Luthersk andlighet är skriven av henne. I båda dessa texter finns en tydlig
accentuering av att ärendet för Martin Luther handlar om andlighet men detta i
relation till människans liv. Karin Johannesson skriver: För oss lutheraner handlar
nämligen inte andlig träning om att hinna göra eller ha råd med någonting
ytterligare. Andlig träning handlar om att leva våra liv.
Om detta att leva våra liv handlar Västerås stift Magasin. Det speglar i en rad artiklar den mångfald av människors liv i vårt stift där kyrkan möter och närvarar.

Läs mer: www.svenskakyrkan.se/vasterasstift eller ladda ner som PDF via den här länken.

Luthermusikal i Tyskland
Nu är den här!
Musikalen om Luthers liv Luther! Rebell Wider Wille – Luther! Rebell mot sin vilja.
I bästa “Jesus Christ Superstar”-stil har Erich A Radke skrivit musik till Tatjana Reses liberetto. Musikalen sätts upp av Landestheater Eisenach och har premiär i juni 2013.
Läs och lyssna på ett smakprov:
www.theater-eisenach.de/index.php?m=164&f=06_news&ID_News=1109

Uppföljande artikel i Svensk Kyrkotidning
En uppföljande artikel (se nedan) av Göran Agrell och Peter Strömmer finns nu att läsa i Svensk Kyrkotidning nummer 21 – 2012. Den handlar om den reformatoriska teologins relevans idag och tar upp tankar kring samvetsfrihet och människovärde, bibelsyn, frihet i etiken och frihet från kyrkans tvång.
Gå in på www.svenskkyrkotidning.se
eller direkt på http://svenskkyrkotidning.se/wpprod/wp-content/uploads/2012_21-artikel-agrell.pdf

Artikel i Svensk Kyrkotidning om reformationsjubileet
Göran Agrell och Peter Strömmer har skrivit en artikel med tankar inför reformationsjubileet Luther2017 i Svensk Kyrkotidning nummer 20 – 2012.
Där sammanfattas och kommenteras en del av det som går att läsa på dessa hemsidor.
Artikeln följs upp med ytterligare en artikel i nästa nummer av Svensk Kyrkotidning om den reformatoriska teologins relevans idag.
Gå in på www.svenskkyrkotidning.se
eller direkt på http://svenskkyrkotidning.se/wpprod/wp-content/uploads/2012_20-artikel-agrell.pdf

 

Svenska kyrkan lanserar hemsida inför reformationsjubileet
Svenska kyrkan lanserar nu en hemsida med information och artiklar inför reformationsjubileet Luther2017. Den finns att besöka på www.svenskakyrkan.se/reformationsjubileum2017

Stockholms stift siktar framåt
Biskopen i Stockholms stift Eva Brunne skriver i sitt sommarbrev under rubriken Lite av varje att man ska hitta ömsesidiga möjligheter med sitt vänstift Landeskirche Sachsens i Dresden inför reformationsjubileet Luther2017. Dessutom planerar man ett gemensamt seminarium år 2014 kring temaåret Reformation och politik.
Läs hela brevet:
http://svenskakyrkan.se/default.aspx?id=905159

Skicka gärna in aktuella notiser och tips med kopplingar till reformationsjubileet Luther2017!

Luther2017LogaSvensk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *