Luther i Sverige

Luther och reformationen har gjort avtryck i Sverige, inte bara genom att Svenska Luther2017LogaSvenskkyrkan blev evangelisk-luthersk. Samhället i övrigt, inte minst kulturellt, bär spår av det lutherska inflytandet. Här följer några tips om platser där det lutherska inflytandet gör sig påmint.
Var någonstans finns det fler påminnelser om Luther och reformationen i Sverige?
Skicka gärna in ditt tips!

Porträtten på Nationalmuseum i Stockholm
Här finns en uppsättning av de bröllopsporträtt (1526) av Martin Luther och hans hustru Käthe som var populära på 1500-talet. Det finns mer än tolv kända uppsättningar från Lucas Cranach och hans verkstad bland annat på slottet Wartburg där Luther vistades.

Takmålningarna i koret på Uppsala domkyrka

Långt fram i koret finns ett antal målningar i taket. En av dessa föreställer Martin Luther (höger) och en annan föreställer hans medhjälpare och vän Philipp Melanchthon (vänster).
År 1541 kom hela Bibeln på svenska för första gången. På en av freskerna i Uppsala domkyrkas Vårfrukor visas hur Bibeln på svenska överlämnas till beställaren Gustav Vasa.

Porträtten i Östra Ryds kyrka i Stockholms stift
I Östra Ryds kyrka i Österåker – Östra Ryds församling i Stockholms stift finns det två målningar av Lucas Cranach d y. Ett porträtt av Martin Luther och ett porträtt av Philipp Melanchthon. Båda håller fram för reformationen viktiga bibeltexter för åskådaren, Luther ur Johannes 3 på latin, Melanchthon ur Romarbrevet 8 på grekiska.

Porträttet i Linköpings domkyrka
Längs ena väggen i långhuset i Linköpings domkyrka hänger ett porträtt föreställandes Martin Luther. Dessutom skymtar han fram bland allehanda figurer i den målade altartavlan av Henrik Sörensens från 1930-talet.

Plaststatyn i Virke kyrka, Kävlinge församling, Lunds stift
Till en konstinstallation på torget i Wittenberg 2010 tillverkades 800 plaststatyer, cirka en meter höga i fyra olika färger, som var en avbildning av den staty av Luther som vanligtvis finns där. Konstnären bakom installationen heter Ottmar Hörl. Statyerna såldes sedan med ett slags “fadderskap” och en av statyerna finns i Sverige. Den är svart och är placerad i Virke kyrka i Skåne. Kyrkoherden Mats Andersson – Risberg tyckte det var lämpligt att placera den i kyrkan lagom till dess 150-årsjubileum.
Se artikel i Lokaltidningen Kävlinge:
http://kavlinge.lokaltidningen.se/virke-kyrka-firar-150-aar-/20120221/artikler/120229982/

Köp en egen:
www.ottmar-hoerl.de/sites/aktuell/hoerl_broschuere.pdf
Scrolla fram till sidan 32.

Plaststaty nummer två i Solna församling,Stockholms stift
Även Solna församling i Stockholms stift har köpt in en kopia i plast av Lutherstatyn i Wittenberg (se ovan). Den är röd och finns i Kyrkans Hus vid Solna centrum.
Vi kommer att använda den på ett lekfullt sätt säger kyrkoherden Johan Engvall (till höger på bilden). Statyn premiärvisas då församlingen har en temadag kring Luther och musiken med anslutning till temaåret Reformation och musik. Detta sker den 9 mars (se Evenemang). Där medverkar bland andra komminister Peter Strömmer (till vänster på bilden), teologie doktor Göran Agrell och organisten Alwar Almkvisth.
RödLuther1

Reformationsboksamlingen på Kungliga Biblioteket i Stockholm
Kungliga Biblioteket (KB) utökade sin reformationsboksamling markant under det förra reformationsjubileet 1917. Här finns många av Luthers verk i original från 1500-talet.

Breven till Albrecht av Mainz och Gustav Vasa på Riksarkivet i Stockholm
 
Riksarkivet (RA) har bland annat det brev som Luther skrev till sin biskop Albrecht av Mainz 31 oktober 1517 angående sina 95 teser mot avlatens missbruk (se ovan). Själva brevet finns kvar men de bilagda teserna saknas. Här finns också ett brev från Luther till den svenske kungen Gustav Vasa med råd om lärare till hans son.

Målningar av Cranach d ä i Sverige
Enligt denna artikel i Nordisk familjebok om målaren Lucas Cranach d ä finns en del av hans verk i Sverige.

De flesta af C:s arbeten förekomma i hans hemland, men en mängd sådana träffas äfven i större samlingar utom Tyskland och äro icke heller i Sverige sällsynta; så finnas i nationalmuseum flera målningar, till stor del komna från Prag 1648, af
hvilka dock endast tre kunna göra anspråk på att egenhändigt vara utförda af honom: Lucretia (1528), Madonna med barnet och Penningunderhandling – de öfriga, nämligen två framställningar af Kristus och äktenskapsbryterskan, Apostlarna taga afsked af hvarandra, Venus och Amor samt porträtt af Hans och Margareta Luther, äro verkstadsarbeten. Originalmålning är ett vackert exemplar af Venus och Amor hos fröken Björnstjerna
i Stockholm, likaså möjligen en intressant bild af Melanchthon i Östra Ryds kyrka (Rydboholm) och Kristus nedstigande till dödsriket, hos grefvinnan v. Hallwyl. Dessutom förekomma i flera svenska privatsamlingar och kyrkor arbeten ur C:s ateljé, såsom bilder af Martin Luther, kurfurst Fredrik den vise och Låter barnen komma till mig! Hans träsnitt, däribland guld- och silfvertryck i en af honom uppfunnen teknik, tillhöra det bästa i sitt slag.

Ur Nordisk familjeordbok, Uggleupplagan 1906.
http://runeberg.org/nfbe/0455.html

Martin Luthers församling i Halmstad
Här har hela församlingen sitt namn efter Martin Luther! I församlingen finns både en Martin Luthers kyrka från 1970 och Olaus Petris kyrka från 1936 med nuvarande namn från 1962.
http://svenskakyrkan.se/martinluther

Lutherträd i Lund
Biskopen i Lunds stift Antje Jackelén planterade ett träd i Lutherparken i Wittenberg för Svenska kyrkans räkning. Det skedde på reformationsdagen 31 oktober 2011. Nu har hon planterat motsvarande “vänträd” vid Lunds domkyrkoforum 17 mars 2012.
www.svenskakyrkan.se/lundsstift/biskopen-planterar-trad-vid-domkyrkoforum

Lutherrosen på biskopsstolan i Stockholm
 
Biskopen i Stockholms stift Eva Brunne har Luthers “vapen”, den så kallade Lutherrosen, i sitt eget vapen. Dessutom har hon en stola med Lutherrosen broderad.

Relief i S:t Görans kyrka i Stockholm

Predikstolen innehåller en relief där Luther med flera bränner bannbullan från påven.

Olaus Petris grav i Storkyrkan i Stockholm
Stockholms domkyrka, Storkyrkan, S:t Nicolai var den svenske reformatorn Olaus Petris kyrka när reformationen infördes i Sverige. Han omtalades som “Olle i korgen” då han predikade från predikstol. Hans grav finns under den nuvarande predikstolen, liksom Luther är begravd under predikstolen i Schlosskirche i Wittenberg.

En staty av Olaus Petri finns framför Storkyrkans östra fasad.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *